Alkoholilain uudistus etenee. Uudistus parantaa kansalaisten palveluja, nostaa verotuloja ja lisää työllisyyttä. Kyseessä on merkittävin alkoholiin liittyvä uudistus sitten 60-luvun. Vaikka uudistus esimerkiksi kaupassa myytävän alkoholin vahvuuden osalta on hyvin maltillinen (4,7 % maksimivahvuus nousee 5,5 %), on se silti periaatteellisesti merkittävä askel pois holhousyhteiskunnasta kohti eurooppalaista alkoholipolitiikkaa. Lain ehkä keskeisin vaikutus tulee olemaan Virosta ja autolautoilta ostettavien mietojen alkoholijuomien (lonkero, IV-oluet) tuonnin väheneminen.

Alkoholilain lausuntokierros päättyi tammikuussa, ja sosiaali- ja terveysministeriö on saanut nyt valmiiksi yhteenvedon annetuista lausunnoista. Lausuntoja antoi 130 eri tahoa, joista jokainen tietysti tarkastelee esitystä omasta näkökulmastaan. Lausunnonantajien joukossa on elinkeinoelämän toimijoita, viranomaisia, asiantuntijalaitoksia, järjestöjä ja myöskin yksittäisiä kansalaisia. Myönteisenä muutoksena useassa lausunnossa pidetään sääntelyn selkiyttämistä ja vanhentuneen sääntelyn purkua.

Alkoholilaista päättävät lopulta tietenkin kansan valitsemat kansanedustajat. Tänään on julkisuuteen tuotu kannanotto, jossa hyökätään alkoholilain uudistuksen keskeisimpiä kohtia vastaan. Allekirjoittajina on myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmien jäseniä, ei kuitenkaan perussuomalaisia. Me tuemme yksilön vapautta ja vastuuta.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat viime vuonna neuvotelleet ja hyväksyneet lakiuudistuksen keskeiset suuntaviivat, joten hanke etenee julkilausumasta huolimatta. Myös kansalaismielipide puoltaa prosenttirajan nostamista: tutkitusti enemmistö suomalaisista katsoo, että A-olutta tulisi voida ostaa elintarvikeliikkeistä.

Hallituksen esitys alkoholilaista on tarkoitus antaa toukokuun aikana, jonka jälkeen se siirtyy eduskuntakäsittelyyn. Arvion mukaan uudistunut alkoholilaki tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 2018 alusta.

 

4 Responses to Alkoholilaki etenee

 1. Juhani Seppä says:

  Tekstin ainoa linkki on Panimoliiton tutkimus, eli se puolueettomuudesta.

  Oluen hinta ei marketissa laske yhtään, koska alkoholivero ei muutu. Ainoastaan väkevyys laskee.

  Viron viinaralliin vaikuttaa Viron olutveron nosto, ei tämä lakiuudistus.

 2. Juha Mikkonen says:

  Hyvä Sampo Terho,

  Voisitko selittää, että mikä on lakiesityksiin liittyvien lausuntokierrosten tarkoitus nykyään. Ilmeisesti vakavissasi esität, että lakiluonnoksista annetut lausunnot eivät saa missään tapauksessa vaikuttaa lakiluonnoksen lopulliseen sisältöön?

  Mikäli lakiesitysten lausuntokierrokset ovat pelkkää teatteria ja kansanedustajat asian itsekin myöntävät, koska “asiat on jo päätetty” niin lausuntojen pyytäminen kannattaisi lopettaa resurssien ja ajan hukkana.

  Ensimmäiseksi, kaikki sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ovat yksiselitteisesti sitä mieltä, että esitetyt muutokset alkoholilakiin kasvattavat alkoholin aiheuttamia haittoja. Näistä keskeisimpiä ovat kaupoissa myytävän alkoholin enimmäisvahvuuden nosto (5,5 %) sekä valmistustaparajoitteen poistaminen (ns. limuviinat). Muutoksen seurauksen kuolleisuus ja sairastavuus tulevat kasvamaan eniten jo nyt heikoimmassa asemassa olevien joukossa, joissa on varmasti myös perussuomalaisten äänestäjiä. Vaikuttaa, että tässä ei olla ainakaan heikon ihmisen asialla. Tämä lopputulos on ristiriidassa lain tarkoituksen kanssa, joka on yksiselitteisesti alkoholihaittojen vähentäminen.

  Toiseksi, puolustat lakiesityksen luonnosta sillä, että alkoholi on yksilön asia. Valitettavasti näkökannalla ei ole totuuspohjaa. Alkoholi ei ole yksilön asia, koska merkittävä osa alkoholihaitoista koituu muille ihmisille kuin alkoholin käyttäjälle itselleen. Samalla haitat koituvat kaikkien veronmaksajien maksettavaksi (terveydenhuolto, sosiaalitoimi, poliisi, oikeuslaitos jne.). Oletko valmis veronkorotuksiin lisääntyvien haittojen maksamiseksi? Kuinka paljon alkoholihaittoja olet valmis sietämään? Kyseessä on riippuvuutta aiheuttava aine, jonka yhteiskunnallinen säätely on perusteltua. Saatavuuden suhteen nykytilanne on aivan riittävä. Joku ilmaisi asian: “Jos kokee, että Suomessa ei saa viinaa riittävän helposti, niin on jo liian humalassa”.

  Kolmanneksi, puolueiden tekemä linjaus alkoholakiuudistuksen suunnasta on perustunut vanhentuneille tiedoille: vuosi sitten ei ollut tiedossa, että Viro nostaa oluen verotusta 166 % vuoteen 2020 mennessä sekä muutenkin merkittävästi tiukentaa alkoholipolitiikkaansa. Tällä on väistämättä vaikutusta matkustajatuontiin. Tässä valossa on kummallista, että esimerkiksi pj Soini edelleen toistelee vanhentunutta matkustajatuontiargumenttia muun muassa tv-väittelyissä. Joko tämä on tietämättömyyttä tai kansalaisten tahallista harhaanjohtamista.

  Neljänneksi, tässä yhteydessä viitattu alkoholiteollisuuden edunvalvojajärjestö on puolueellinen lähde, joka ei tule koskaan sanomaan, että alkoholipolitiikka tulisi tehdä kansalaisten terveyttä ajatellen. Teollisuudelle alkoholipolitiikka on aina elinkeinopolitiikkaa ja alan sisäisten taloudellisten intressien ajamista. Olisi toivottavaa, että myös perussuomalaisten kansanedustajat tutustuisivat perusteellisesti alkoholilakiesityksestä annettuihin asiantuntijalausuntoihin. Lausuntojen yhteenveto löytyy ministeriön sivuilta, ks. etenkin sivut 12-13: http://stm.fi/documents/1271139/4390384/Lausuntoyhteenveto+alkoholilain+kokonaisuudistuksesta+16.3.2017/202309f3-9bc3-43a1-9a96-a06ec95a97ed

 3. touko-eno says:

  Valitettavasti yksilön vastuu ei toteudu. Alkoholi työllistää poliisia, palokuntaa ja sosiaali/terveydenhuoltoa, sekä johtaa alentuneeseen työkykyyn tai työkyvyn menettämiseen.

  Toivottavasti verotulo jotenkin kompensoi yhteiskunnalle koituvaa tuhoa ja hävitystä.

  Peruskoulujen päihdevalistusta tulisi kehittää dramaattisesti eteenpäin, hermomyrkkyyn, eli alkoholiin, suhdaudutaan aivan liian positiivisesti. Myös tupakkavalistuksessa täytyy olla jotain pahasti pielessä, koska nuorten tupakointi on edelleen yllättävän yleistä. Jokainen valistukseen käytetty tunti maksaa itsensä varmasti takaisin.

 4. Tuomas Tenkanen says:

  Hyvä Sampo Terho,
  Ensiksi haluan kiittää, että teette äänestäjillenne sekä muille politiikkaa seuraaville rehellisesti selväksi ajatteluanne ohjaavan intressiryhmän: kirjoituksenne ainoa linkki oli “tutkimukseen”, joka oli Panimoliiton selvitys kansalaisten ajatuksista alkoholipolitiikasta.
  Annatte ymmärtää, että nyt käsillä oleva ehdotus uudeksi alkoholilaiksi vapauttaa meidät kertaheitolla holhousyhteiskunnan kahlehtivasta otteesta ja tekee meistä vihdoinkin eurooppalaisia. Voitteko avata, mihin perustatte käsityksenne holhousyhteiskunnasta ja mikä on se eurooppalainen juomatapa, jota kohti ehdotettu lakiesitys Suomea veisi? Perustatteko näkemyksenne tutkimuksiin vaiko alkoholielinkeinon selvityksiin?
  Ei ole olemassa mitään yhtenäistä eurooppalaista alkoholikulttuuria, jo perinteisiksi viinimaiksi katsottujen maiden alkoholikulttuurit poikkeavat toisistaan. Haitatonta alkoholikulttuuria ei ole missään. Eri maiden alkoholiprofiileihin voitte tutustua täällä: WHO:n maaprofiilit
  WHO:n 194:stä jäsenvaltiosta 180 käyttää erilaisia alkoholipoliittisia keinoja haittojen rajoittamiseksi. Siis haittojen rajoittamiseksi, ei holhotakseen. Suomi käyttää tutkitusti tehokkaita keinoja ja meitä pidetään maailmalla esikuvina niin kansainvälisessä tiedeyhteisössä kuin vastuullisten päättäjien joukossa.
  Korostatte, että se, mikä on sovittu, siitä pidetään kiinni. Tämä on erikoinen ajatus, jos kehystetään se vaateella lakiehdotusten vaikutusten arvioinnista ja tietoon perustuvasta päätöksenteosta. Lausuntokierros on osa hyvän hallintotavan mukaista valmisteluprosessia sekä demokraattista päätöksentekoa. Päättäjänä oletan teidän seisovan näiden vaateiden takana. Jos ehdotus on korjattavissa paremmaksi, se tehdään. Jos se on niin kehno, ettei se ole korjattavissa, se perutaan kuten veneille ja moottoripyörille kaavailtu vero.
  Lakiehdotuksessa on paljon hyviä kohtia kuten yrittäjien hallinnollisen taakan keventäminen. Kun pidetään kansanterveys keskiössä ja ehdotuksesta pudotetaan pois sitä vaarantavat seikat, saamme maahamme hyvän ja modernin lain, joka ensimmäistä kertaa ei lisää haittoja, kuten aiemmat lainmuutokset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *